موشن گرافیک آموزش احکام وضو؛ وضوی معلولین و بیماران - قسمت اول

۳۰۸

1- اگه کسی پا نداره و یا پاهای اون از مچ یا بالاتر قطع شده احتیاط اینه که اگر ساق پاش قطع نشده همونجا رو مسح کنه.

2- اگه کسی هر دو دستش از آرنج قطع شده بنابراحتیاط اگه براش ممکنه باید صورت خودش رو زیر شیر یا مانند اون بشوره و بعد اگه براش مشقّت نداره باید برای مسح سر نایب بگیره و الاّ مسح ازش ساقط میشه. و بعد از وضو باید پیشانى خودش رو آهسته بر چیزى که تیمّم بر اون جایزه بماله و بعد نماز بخونه.

3-اگه کسی یک دستش از آرنج قطع شده باشه باید از اون دست دیگه برای شستن صورت استفاده کنه، و اون دست رو زیر شیر آب می شوره و سر و پا رو مسح می کنه و لازم نیست بعد از اون تیمّم کنه.

4- اگه کسی دستش از مچ قطع شده باشه، ابتدا باید صورتش رو زیر آب بگیره سپس دست راستش رو از بالا به پایین بشوره و بعد به همین شکل دست چپش رو هم بشوره و در آخر باید بنابر احتیاط با باقیمانده دست خودش، مسح کنه.

ادامه مسائل مربوط به وضوی بیماران و معلولین رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد.

  • ۰۳ تیر ۱۴۰۰