موشن گرافیک آموزش احکام وضو؛ وضوی معلولین و بیماران - قسمت دوم

۳۴۷

5-کسایی که از دست مصنوعی استفاده می کنن،  اگه بیرون آوردن دست مصنوعى موجب عسر و حرج نمی شه باید دست مصنوعی رو بیرون بیارن و صورتشون رو زیر آب بگیرن و بعد دست راست رو از بالا به پایین و به همین شکل دست چپ رو هم بشورن و در آخر بنابراحتیاط با باقیمانده دستشون مسح کنن.

ولی اگه بیرون آوردن دست مصنوعى موجب عسر و حرج می شه باید صورتشون رو زیر آب بگیرن و در آخر اگه امکان مسح سر و پا با دست مصنوعی هست باید از باقیمانده رطوبت صورت مسح کنن.

درسته که موالات یکی از شرط های وضوئه ولی طولانی شدن وضو به دلیل بیماری و ناتوانی، باعث به هم خوردن موالات و باطل شدن وضو نمی شه.

همچنین اگه کسی خونریزی مداوم در عضوی از اعضای وضو داشته باشه، و خونریزى اون حتّى با گذاشتن جبیره هم قطع نشه، باید بقیّه اعضای وضوشو بشوره، و مسح سر و پا رو انجام بده، و بعد احتیاطاً تیمّم هم انجام بده.

  • ۰۳ تیر ۱۴۰۰