سخن امام جواد علیه السلام در مذمت ریاکاری

۱۶۷

امام جواد علیه السلام می فرماید: لَا تَكُنْ وَلِيّاً لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ عَدُوّاً لَهُ فِي السِّرِّ؛ این گونه نباشد که در آشکار ولیّ و دوست خدا باشید و در پنهانی دشمن او.

مسأله ی دو گانگی ظاهر و باطن که گاهی از آن به ریاکاری و گاه به نفاق تعبیر می شود بلای بزرگی برای اشخاص و جوامع انسانی است.

این گونه افراد از کسانی که بی دین هستند و به صراحت بی دینی خود را ابراز می کنند بدتر هستند.

  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰