بهترین الگو برای ازدواج آسان

۴۷۷

امروزه مسأله ی ازدواج تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است و سن ازدواج بالا رفته است.

ازدواج یک امر طبیعی الهی شرعی اجتماعی است و باید آن را از تشریفات و امثال آن جدا کرد.

باید ازدواج علی علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان الگو معرفی کنیم که با آن ولیمه ی خاص و جهیزیه و دوری از تکلفات انجام شده بود.

  • ۲۱ تیر ۱۴۰۰