فرصت طلایی دعا در روز عرفه

۴۴۱

روز عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسلامی است و روز دعا و روز فضیلت است.

از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد

برای بازگشت امنیت به همه کشورهای اسلامی و رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی دعا کنید.

برای دیگران دعا کنیم که این خود موجب می شود که دعای انسان در حق خودش نیز مستجاب شود.

  • ۲۹ تیر ۱۴۰۰