شکر نعمت در کلام امام هادی علیه السلام

۴۰۳

امام هادی علیه السلام می فرماید: کسی که شکر می کند نتیجه ای عائدش می شود که از نعمتی که به خاطر او شکر می کند بالاتر است.

زیرا نعمت، متاعی است که غالبا زودگذر است ولی شکر، دو مزیت دارد؛ اول اینکه موجب فزونی و استمرار نعمت است و دیگر اینکه نتیجه ی آخروی دارد.

و این نکته جالبی است که امام علیه السلام به آن توجه داده که این شکر از آن نعمت هم مهمتر و بالاتر و نتیجه بخش تر است.

  • ۰۴ مرداد ۱۴۰۰