اهداف قیام حسینی؛ ۳, احیای سنت نبوی صلّی الله علیه وآله وسلّم

۳۱۳

در دوران حکومت بنی امیه انتصاب مدیران بر اساس مال و مکنت و مقام و موقعیت بود، نه تقوا و شایسته سالاری.

تعصبات قومی جای انسان محوری نشست و قدرت در انحصار گروهی خاص قرار گرفت.

امام حسین علیه السلام در چنین شرایطی برای از بین بردن بدعت ها و احیای سنت و سیره ی نبوی صلّی الله علیه وآله وسلّم قیام کرد.

  • ۲۱ مرداد ۱۴۰۰