اهداف قیام حسینی؛ ۶, تشکیل حکومت اسلامی

۲۴۳

امام حسین علیه السلام چرا به کربلا رفت؟

برای شهادت؟ نه؛ آن حضرت می فرماید: برای تشکیل حکومت آمدم اگر چه می دانم در این راه به شهادت می رسم.

عبارت آن حضرت این است: من در راستای تشکیل حکومت قیام کردم تا در سایه ی آن مظلوم ها در امان باشند، حقوق آنها از ظالمان گرفته شود، آثار اسلام همه جا ظاهر شود و احکام اسلام جاری گردد.

  • ۰۱ شهریور ۱۴۰۰