صحیفه ی سجادیه؛ بهترین راه شناخت امام سجاد علیه السلام

۱,۷۴۶

برای شناخت امام سجاد علیه السلام باید به سراغ صحیفه ی سجادیه رفت.

باید برای مردم، علاوه بر ذکر مصائب، فضائل اهل بیت علیهم السلام را نیز از کلمات خود ایشان انتخاب و بیان کرد.

نباید از امام سجاد علیه السلام که امامی شجاع و آگاه و عالم و دلیل بر توحید خداوند بود به عنوان امام بیمار تعبیر کرد.