عظمت و شرافت زمین کربلا

۱,۷۵۰

شرافت زمان ها و مکان ها از کجاست؟

ما می گوییم بستگی به حوادثی دارد که در آنجا واقع می شود.

یکی از آنها سرزمین کربلا و مدفن شهیدان راه خداست؛ این سرزمین دارای شرافت خاصی است؛ برای اینکه حادثه بی نظیری در تاریخ در آنجا واقع شد و آن همه شخصیت های برجسته جهان انسانیت شربت شهادت نوشیدند.

امام حسین علیه السلام برای هدف بسیار مهمی قیام کرد تا انحراف را نشان بدهد و اسلام را زنده کند.

بنابر این مکانی که این شهادت در آنجا واقع شده است مکان شریفی است و خداوند دوست دارد در آن مکان دعا شود تا استجابت کند.

  • ۱۵ شهریور ۱۴۰۰