جایگاه «عقل» در کلام امام مجتبی علیه السلام

۴۵۶

درباره ی اهمیت عقل در احادیث معصومین علیهم السلام بحث های زیادی وجود دارد؛

از جمله امام حسن مجتبی علیه السلام در این زمینه می فرماید: دنیا و آخرت توسط عقل به دست می آید، اگر انسان عاقل نباشد از هر دو محروم می شود.

یکی از امتیازات مذهب شیعه حجیّت عقل است.

نزدیک بودن به مکتب ائمه فوائد بسیاری دارد؛ که از جمله این است که انسان در پرتو رهنمودهای ائمه علیهم السلام به واقعیات می رسد.

  • ۱۲ مهر ۱۴۰۰