یارانه ارسال محصولات فرهنگی به شرکت پست اختصاص یابد‌

۴۱۵

پست همواره در طول تاریخ با مردم ارتباط خوبی برقرار کرده و از دیرباز در انتقال علوم و دانش همواره مشارکت داشته است.

همه مسائل را نمی‌توان با نگاه تجاری نگریست؛ مثلاً نباید مسائل فرهنگی را تجاری کرد.

باید بکوشیم تا محصولات خود را برای مردم کشورهای دنیا ارسال کرده و در مسیر صدور انقلاب به مباحث فرهنگی اهتمام داشته باشیم.

شرکت ملی پست باید یارانه ارسال محصولات فرهنگی دریافت کند زیرا این کار فرهنگی با سلامت روحی انسان‌ها در مناطق مختلف کشور و جهان ارتباط دارد.

  • ۱۷ مهر ۱۴۰۰