پنج ویژگی برجسته پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم در قرآن کریم

۳۳۰

قرآن مجید در آیه ی 128 سوره ی توبه برای پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم پنج صفت ذکر کرده است و می فرماید: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ»

اولین صفت: (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) یعنی رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم از میان خود شماست.

دومین صفت: (عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ) یعنی درد و رنج های شما برای او سخت و ناگوار است.

سوم: (حَريصٌ عَلَيْكُمْ) اینکه عاشق هدایت شماست؛ اصرار دارد بر سعادت شما.

چهارم و پنجم: (بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ) نسبت به مؤمنان هم رأفت دارد و هم رحمت؛ مهربان است؛ شدید مهربان است.

وقتی می بینیم این صفات برای پیامبر است، آیا سزاوار است که مسلمانان به جان هم بیفتند؟

  • ۰۲ آبان ۱۴۰۰