اندیشمندان برای بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی چاره ای بیاندیشند

۱۸۹

اگر می خواهیم از تولید حمایت کنیم، باید به همان اندازه که برای حمایت از تولید، فرهنگ سازی می کنیم، برای افزایش کیفیت فرهنگ سازی کنیم.

علت اقبال به برنج تولید داخل، کیفیت بالای آن است.

اگر بتوانیم کیفیت تولید داخل را افزایش بدهیم کسی سراغ تولید خارجی نمی رود.

اندیشمندان و خبره های عرصه اقتصادی برای بالابردن کیفیت تولید داخل راه حل مناسبی پیدا کنند.

فقط نفع امروز را نگاه نکنیم؛ آینده خودمان و آینده فرزندانمان را هم در نظر بگیریم.

  • ۱۷ آبان ۱۴۰۰