بهترین دوست از نگاه امام حسن عسکری علیه السلام

۱۴۹

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: بهترین دوستانت کسی است که بدی ها را فراموش کند و نیکی هایی که به او کردی را به یاد داشته باشد.

انسان معصوم نیست و از او خطاهایی سر می زند. اگر انسان بدی ها را به فراموشی بسپارد و در مقابل، به خوبی هایی که به او شده بها دهد، پیوندها و دوستی ها بین افراد مستحکم تر می شود.

  • ۲۴ آبان ۱۴۰۰