همزیستی اسلام و مسیحیت

۱,۱۹۵

بر خلاف قدرت های استکباری دنیا که در پی اختلاف افکنی میان ادیان الهی هستند لیکن افعال و رفتار مردم دنیا، از رویگردانی جوامع بشری به مادی گرایی و تمایل آنان به دین حکایت دارد.

در این میان نقاط مشترک فراوان بین اسلام و مسیحت، فرصتی طلایی برای همزیستی و تعامل بین ادیانی فراهم کرده است.

  • ۰۴ دی ۱۴۰۰