مهم‌ترین هدف بعثت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم

۵۴۷

قرآن مجيد براى بعثت انبياى الهى اهداف ده گانه اى بيان كرده كه تمام آن به حفظ مصالح مردم باز مى گردد: تعلیم؛ تربیت؛ اجرای عدالت.

از جمله اهداف بعثت اصل آزادى هاى مشروع است كه در آيه 157 سوره ی اعراف (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَْغْلاَلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‌دارد) به آن اشاره شده است.