فرجام‌شناسی دکترین مهدویت و نظریه برخورد تمدنها

۴۸۹

گروهی در مورد پایان دنیا بر این عقیده اند که دنیا بر اثر جنگ فراگیر و برخورد تمدنها و استفاده از بمب اتمی نابود می شود، لیکن جوهره اصلی دکترین مهدویت نگاه روشن و امید بخش نسبت به آینده‌ی انسان و جهان است که طبق آن فرجام جهان با ظهور مهدی موعود دستخوش دگرگونی خواهد شد.

  • ۲۶ اسفند ۱۴۰۰