اهمیت و فضیلت شب قدر

۹۰۹

شب قدر همان شبى است که قرآن در آن نازل شده است و در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مشخص مى‌شود.

  • ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱