غنیمت شمردن شب قدر

۲۳۴

امشب آخرین شب از شب های قدر است و آخرین فرصت برای آمرزش گناهان و برآوره شدن حاجات است.

همه مؤمنین و مؤمنات بخصوص جوانان عزیز باید این فرصت را غنیمت بشمارند...

  • ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱