عرفه؛ سرچشمه معرفت

۵۴۰

در بعضی از روایات وارد شده است که روز عرفه عید به حساب آمده است.

دعای عرفه یک دوره عرفان خدا شناسی، پيغمبر شناسی، ولایت، اخلاق، مراحل سیر و سلوک الی الله و حاوی یک دوره از مفاهیم مهم اسلام می باشد.

  • ۱۸ تیر ۱۴۰۱