حرف حق را حتی اگر از دشمنت هم شنیدی بپذیر

۷۶۸

امام سجاد علیه السلام عرض کرد: پروردگارا؛ مرا توفیق ده تا بهترین مسیر را برگزینم.

از آیات و روایات استفاده می شود که بهترین مسیر مسیر حق است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم در این زمینه فرمود: حق را بپذیر.

راه و روش امام سجاد علیه السلام نیز مؤید این مسأله است که سخن حق را بدون توجه به گوینده آن، باید پذیرفت.

  • ۰۷ اسفند ۱۴۰۱