انفاق از بهترین ها به سبک امام مجتبی علیه السلام

۴۹۸

امام مجتبی علیه السلام گاهى مبالغ قابل توجهى پول را، یكجا به مستمندان می ‏بخشید.

عرب فقیرى خدمت امام حسن مجتبى علیه السلام رسید، امام علیه السلام صندوق دار خود را فرا خواند و فرمود: چقدر پول داریم؟ عرض کرد: دوازده هزار درهم. آن حضرت دوازده هزار درهم را به آن فرد نیازمند بخشید.

  • ۱۷ فروردین ۱۴۰۲