فعالیت بدنی و سلامت

۴۱۸

امروزه به دلیل سبک زندگی کم تحرک و ماشینی شدن آن، سلامت جسم بیشتر از همیشه در خطر اضافه وزن و چاقی و بیماری هایی هم چون دیابت قرار دارد. برای رهایی از این خطرات باید تمام افراد جامعه را به ورزش همگانی توصیه کرد.

  • ۱۹ فروردین ۱۴۰۲