اندیشه های شهید مطهری همیشه زنده و پویاست

۳۱۹

شهادت علامه ی شهید مطهری مانند حیاتش مبدأ آثار می باشد.

امیر مؤمنان علیه السلام درباره ی علماء بزرگ می فرماید: (أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ) یعنی هرچند جسمشان در میان ما نیست ولی برکاتشان در دل های ما وجود دارد.

ایشان اثر عمیقی در نسل جوان، دانشگاه و در انقلاب داشت و با سخنرانی ها و کتاب هایشان این اثر را منعکس کرد.

  • ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲