نقش ایمان در پیشگیری از خودکشی

۸۲۰

افسردگی در زمان ما بسیار زیاد است؛ یاد خدا آرامش بخش روح انسان در این دنیای پرتلاطم است.

انسان وقتی احساس کند تنها نیست و به خدایی ایمان دارد که در نهایت رحمانیت و رحیمیت است، آرامش پیدا می‌کند.

در این صورت چرا باید مأیوس و ناامید شود و خودکشی کند؟ انسانی که دارای قوت ایمان، اراده و تصمیم است، هرگز دست به خودکشی نمی‌زند.

  • ۲۰ شهریور ۱۴۰۲