پرورش، حلقۀ مفقوده نظام آموزشی

۲,۲۹۶

نظام آموزشی کشور اهتمام لازم را به پرورش و تربیت ندارد، مغز فرزندان خود را پر از فرمول‌ها و مسائل علمی می کنیم اما توجه به تربیت اخلاقی بسیار کمرنگ است.

  • ۱۳ آبان ۱۴۰۲