یار ظالم نباشیم

۲,۶۸۰

امام صادق علیه السلام می فرماید: حتی اگر دوات یا قلم را در اختیار ظالم بگذارید که ظلمی را بنویسد، شما هم جزء ظالم ها هستید و در قیامت هم ردیف آنها حاضر خواهید شد.

انسان باید مراقب باشد که هیچ نوع یاری و کمکی به ظالم نکند.

  • ۱۶ دی ۱۴۰۲