ویژگی های یاران امام زمان علیه السلام

۳,۶۲۹

خداوند در آيه 105 سوره انبياء می فرماید: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ؛ زمین را بندگان صالح من به ارث می برند». پس وارثان زمین که امام زمان علیه السلام و یاران ایشان هستند دو ویژگی دارند: 1-عباد الله اند 2- صالحین اند.

  • ۰۵ اسفند ۱۴۰۲