رسم مسلمانی

۲,۶۴۱

پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم فرمود: «مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند. ظلم نکند و او را یاری کند و غیبتش نکند» حتی غیبت غیر مسلمانان هم حرام است، مشکل زمانی به وجود می آید که از اسلام فقط اسمش باقی بماند و ایمان هم به یکسری اعمال عبادی خلاصه شود.

  • ۲۰ اسفند ۱۴۰۲