بهای یک سنت!

۲,۲۶۹

اصل این مسئله این بود که در آخر سال می خواستند مجلس سروری داشته باشند بعد خرافاتی به آن افزوده شد. کم کم مسئله ی خطرناک آتش بازی که در چین مرسوم بود نیز به آن آمیخته شد. چه جوانان و نوجوانانی كه در پى انفجارهاى بى هدف دست و پاى خود را از دست داده اند! لذا چهارشنبه سوری با کیفیت فعلی بر خلاف عقل است.

  • ۲۳ اسفند ۱۴۰۲