شریکِ جرم

۲,۲۹۴

اسرائیل زشت ترین، شرم آورترین و قساوت مندانه ترین برخورد را با یک ملّت انجام مى دهد، آب و برق را قطع کرده و اجازه ارسال غذا و دارو را به بیماران نمى دهد؛ مشکل ما بعضى از سران کشورهاى اسلامى هستند که چراغ سبز نشان مى دهند تا اسرائیل جنایت کند.

  • ۲۳ اسفند ۱۴۰۲