نوروز ملی

۱,۳۳۵

نوروز یک روز عرفی و ملّى است و فوايد بسيارى دارد؛

ديد و بازديد ها، توجه به خدا، محبت ورزی... اصرار داريم كه اين رسوم و عادات محفوظ بماند.

  • ۰۹ فروردین ۱۴۰۳