مهم ‌ترین معروف

۶۰۸

اشتغال و مسکن دو مانع اصلی بر سر راه ازدواج جوانان است که دولت باید چاره ای بیندیشد؛ گناه تاخیر در ازدواج جوانان بر گردن مسئولان است.

  • ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳