خادم مخلص

۳۱۷

اینکه نسبت به دردها و مشکلات مردم آگاه بوده و درصدد درمان هستید، این که در حل مشکلات جدی هستید و اینکه در تمام مسائل، با خلوص نیت از اعتماد به لطف خداوند صحبت می‌کنید مردم را امیدوار و مشکلات حل خواهد شد.

  • ۰۳ خرداد ۱۴۰۳