شیخ مردم دار

۴۲۲

تعامل شما با مردم ستودنی است؛ با همه طبقات ارتباطات داشتید، این مسأله نشانه تدبیر، حسن نیت و خلوص شما است.

  • ۰۸ خرداد ۱۴۰۳