کلاف سردرگم

۲۴۷

ازدواج کاهش یافته و ‌سن ازواج بالا رفته ‌و‌ علاقه به داشتن فرزند نیز کم شده و این کاهش جمعیت را به دنبال دارد. از سوی دیگر اشتغال و مسکن و هزینه های زندگی مانع اصلی بر سر راه ازدواج جوانان در جامعه است.

  • ۱۹ خرداد ۱۴۰۳