نذر خون

۶۳۵

نذر خون به جای قمه زنی

من اگر در مجلس قمه زنی باشم دوست دارم دست قمه زن رو ببوسم و قمه رو از دستش بگیرم و بگم برادرم این قمه زنی اگر در گذشته وضعیت دیگری داشت امروز به ضرر اسلام هست.
به جای این کار برو و خونت رو اهدا کن تا جان مسلمانی رو نجات بدی نه اینکه با این خونی که میدانم با عشق امام حسین علیه السلام میریزی جان مسلمانان رو به خطر بندازی!

  • ۲۵ خرداد ۱۴۰۳