بن بست عدالت

۴۹۷

هزینه دادرسی و روند طولانی رسیدگی به پرونده ها به قدری زیاد است که بعضا مردم از مراجعه به دستگاه قضا به منظور احقاق حقوق شان صرف نظر می کنند و این مسئله به هیچ وجه زیبنده نیست.

  • ۰۷ تیر ۱۴۰۳